OSB-Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een feit. Vanaf 1 januari 2013 is dit keurmerk een symbool om met trots uit te dragen. Het OSB-Keurmerk brengt de kwaliteit van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in beeld. U als opdrachtgever kan dit als graadmeter gebruiken. Het OSB logo zegt of het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf vakkundig schoonmaakt, de administratie op orde heeft en of er op eerlijke wijze zaken wordt gedaan. Samen vormen alle geïnspecteerde schoonmaak- en glazenwassersbedrijven een sterk geheel binnen de totale economie van Nederland. Door voorop te lopen en verantwoordelijkheid te nemen, ontdoet de schoonmaak- en glazenwassersbranche zich van vooroordelen en is zij klaar voor een gelijkwaardige relatie met opdrachtgevers.

Wat betekent het OSB-Keurmerk voor u als opdrachtgever? 

Een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dat is aangesloten bij OSB garandeert kwaliteit en is financieel betrouwbaar. Leden van OSB worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie. Deze inspectie-instelling controleert bedrijven op toepassing van wetten en regelgeving, afdracht van belastingen en premies, de toepassing van de Code verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaak specifieke eisen, zoals het beschikken over de juiste verzekeringen en uiteraard op naleving van de CAO. Bij een positieve uitslag mag het bedrijf zich OSB-lid blijven noemen.

Financiële betrouwbaarheid

Als opdrachtgever bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld wanneer uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf geen belasting betaalt, geen sociale premies afdraagt of mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken. Om dit risico uit te sluiten, worden alle OSB-leden periodiek gecontroleerd op afdrachten van belasting en sociale premies en op (de juistheid van) identiteitsdocumenten van de medewerkers. Doel is – om u als opdrachtgever zoveel mogelijk te beschermen tegen naheffing van de Belastingdienst of Inspectie SZW wanneer een schoonmakers- of glazenwassersbedrijf failliet gaat, haar afdracht verplichtingen niet kan nakomen, de personeelsadministratie niet op orde heeft of illegalen in dienst heeft. Het risico dat de achterstallige premie- en belastingafdracht of boetes op u worden verhaald, is dan uiterst gering.

Code verantwoordelijk marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn. In de code neemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats in. Bij de inspectie voor het OSB-Keurmerk wordt getoetst hoe een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf de code invult en naleeft.

Voor u als opdrachtgever helpt samenwerken met een OSB-Keurmerkbedrijf in het verwezenlijken van uw MVO-beleid.

Schoonmaak specifieke eisen

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die zijn aangesloten bij OSB, werken volgens extra eisen bovenop de wettelijke regels. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het beschikken over de juiste verzekeringen waaronder opzichtverzekering en het toetsen van de CAO. De opzichtverzekering regelt dat in het geval een medewerker van het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf schade bij u veroorzaakt, het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf verzekerd is voor vergoeding van de schade. Immers het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf is aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijft u als opdrachtgever met de stukken zitten. OSB-Keurmerkbedrijven hebben dit risico verzekerd.

Wat is kwaliteit?

Een herkenbaar keurmerk helpt opdrachtgevers en de rest van Nederland, kwaliteit bij schoonmaken. glazenwassersbedrijven te herkennen. Maar wat bedoelen we hier met kwaliteit? Een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf die het OSB-Keurmerk draagt, bewijst op vier vlakken getest en goedgekeurd te zijn:

  • de (financiële en personele) administratie is op orde
  • de CAO wordt toegepast
  • de schoonmaakwerkzaamheden worden conform afspraak uitgevoerd
  • bijdrage aan een duurzame marktwerking

OSB, een ondernemende organisatie

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Wij behartigen de belangen van ruim 600 leden, die met 120.000 medewerkers 80% van de totale omzet in de markt realiseren. Bedrijven die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten zoals schoonmaak en glasbewassing van kantoren, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de levensmiddelenindustrie, maar ook gevelbehandeling- en calamiteitenreiniging.

Werken aan een sterke en aantrekkelijke branche

Al ruim 30 jaar lang werken we als OSB aan een sterke en aantrekkelijke branche, waarbij integriteit, betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit onze speerpunten zijn. Onze bestuurders zijn allemaal ondernemers uit de branche, zowel van grote bedrijven als MKB-bedrijven, en staan onder voorzitterschap van Hans Simons.

Een dynamisch netwerk

De schoonmaak- en glazenwassersbranche is heel dynamisch. Dat komt onder meer door de diverse ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, imago, veiligheid en milieu. Tal van organisaties hebben op de een of andere manier met onze branche te maken. Onze leden staan hierin centraal, en kunnen op ons rekenen als het gaat om het behartigen van collectieve en individuele belangen.

Om dit goed te kunnen doen, is het nodig om contact te onderhouden en samen te werken om zo

gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Het draait dus om netwerken waarbij we als OSB graag het voortouw nemen.

Het OSB-Keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid

OSB wil de branche beter bestand maken tegen de invloeden uit de maatschappij en de markt. We willen laten zien dat deze sector gezond en volwassen is. De rol die wij nemen is vergelijkbaar

met die van de ABU in de uitzendwereld, of met die van de BOVAG in mobiliteit: het bewaken van de

kwaliteit.

OSB. Samen voor een schone zaak.

N

Meer dan 45 jaar ervaring in schoonmaak

Professionele schoonmaakdiensten

Het schoonmaakbedrijf in Oss en omstreken

Offerte aanvragen?

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan!